Merhaba Misafir

Gayr-ı resmî kısım: İdâre-i husûsiyyeler kalmalı mı yoksa kalkmalı mı

PDF

Vilâyetlerin idâre-i husûsiyye denilen mahallî idârelerinin lağvı hakkında arasıra bazı temennîler ve mütâla‘alar serd edilmekde olduğundan biz makālemizde bu idârelerin kalkmasının hukūkan mümkün ve fi‘ilen memleketin menâfi‘ine uygun olup olmadığını mütâla‘a ve tedkīk edeceğiz.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1928
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 190-203
  • IO Kayıt No : 89868
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı