Merhaba Misafir

Emniyet-i Umûmiyye Birinci Şube Serseriler hakkında

PDF

Serseriliklerinden dolayı cezâ mahkemelerince verilen hükümler üzerine nâfia işlerinde çalışdırılmak için vilâyâta gönderilen eşhâsdan bir kısmının orada iş bulunamadığı sebebiyle âher vilâyete gönderildikleri muhâberât-ı câriyyeden anlaşılmışdır. Bu gibilerin sevkinden mukaddem gönderilecek vilâyetden iş olup olmadığı suâl olunmak ve vârid olacak cevâba göre hareket edilmek hâdis olan müşkilâtı men‘a hâdim bir tedbîr olacakdır. Ona göre îfâyı muktezâsı ta‘mîmen teblîğ olunur, efendim.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1928
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 118-125
  • IO Kayıt No : 89849
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı