Merhaba Misafir

Ta‘yînler

PDF

Kastamonu Vâliliği’ne Ankara Vâli-i esbakı Murad, Aydın Vâliliği’ne Zonguldak Vâli-i sâbıkı Hüsnü, Kırşehri Vâliliği’ne Trabzon Vâli-i esbakı Nâzım, Bolu Vâliliği’ne Mülkiye müfettişlerinden Sâkıb, Antalya Vâliliği’ne Çorum Vâlisi Fâiz, Çorum Vâliliği’ne Kastamonu Vâlisi Âdil, Üçüncü Sınıf Mülkiye Müfettişliği’ne İstanbul Polis Müdür Muâvini Hasan Reşîd, Vekâlet Hukūk Müşâvirliği’ne Edirne Umûr-ı Hukūkiyye Müdürü Ekrem, Buldan Kaymakamlığı’na sınıfıyla Atina Kaymakamı İbrahim, Atina Kaymakamlığı’na Çıldır Kaymakamı Feridun, Eleşkird Kaymakamlığı’na Korkudeli Kaymakam- ı sâbıkı Hasan Tahsin, Eruh Kaymakamlığı’na Bozkır Kaymakam-ı esbakı Münir Râif, Ceyhan Kaymakamlığı’na Mazgird Kaymakam-ı esbakı İbrahim, Başkale Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Orhaneli Kaymakam-ı esbakı Hüsnü, Mecidözü Kaymakamlığı’na sınıfıyla Hüseyinâbâd Kaymakamı Safvet, Hüseyinâbâd Kaymakamlığı’na Darende Kaymakamı Muhsin, Bafra Kaymakamlığı’na Terme Kaymakamı Süleyman Sırrı, Terme Kaymakamlığı’na sınıfıyla Bafra Kaymakamı Nuri, Çemişkezek Kaymakamlığı’na sınıfıyla Mazgird Kaymakamı Muhterem beylerin nakl ve ta‘yînleri.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1928
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 22-27
  • IO Kayıt No : 89831
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı