Merhaba Misafir

Japonya’da personel sistemi ve Milli Personel Teşkilatı

PDF

Milli Kamu Hizmeti Kanunu, kamu görevlileri ile ilgili Japonya'da uygulanan temel kanundur. Bu kanuna göre amaç, halka, kamu hizmetlerinin sunulabilmesi için, demokratik ve uygun bir idare sistemi temin etmektir. Demokratik ve uygun bir idari sistemi tesis ve temin edebilmek için, iki temel esas getirilmiştir : Birisi; kamu görevlilerinin refah ve menfaatlerini geliştirmek için uygun prensipler dahil tüm kamu görevlilerine uygulanabilecek ana standartların tesisi, diğeri ise kamu görevlerinin ifasından en fazla verim ve uygunluğa ulaşabilmek için personel seçimi ve idaresinin demokratik uygulamalarla yapılmasıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1991
  • Cilt : 63
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 392
  • Sayfa Aralığı : 213-228
  • IO Kayıt No : 89293
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı