Merhaba Misafir

Kamu yöneticilerinin eğitim ve yetiştirilmesi sorunu

PDF

Çağımızda sosyal devlet ilkesi uyarınca kamu yönetimi işlevlerinin, kapsamca çok daha genişlediği ve uzmanlaştığı görülmektedir.1 Bu nedenle sevk ve idare mevkilerine gelecek olan yöneticilerin yetiştirilmesi, idarenin hayatî değer ve önem taşıyan bir sorunu haline gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca “siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yapıda olumlu değişme ve gelişmelere yol açacak temel reform plânlarını hazırlamada, uygulamada ve modern çağa yakışır bir idare örgütünü kurmada ve işletmede gerekli yeni tip memur yetiştirme ve eğitme, devlet için ön planda gelen görevler arasında yer almaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1991
  • Cilt : 63
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 392
  • Sayfa Aralığı : 169-176
  • IO Kayıt No : 89288
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı