Merhaba Misafir

İdarenin takdir yetkisi

PDF

Hukuk devletinde, idarenin faaliyetlerinin hukukla düzenlenmesi esas olmakla beraber, hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni nitelikler kazanan kamu hizmetlerinin her türlü ayrıntısının hizmetin kuruluşunu düzenleyen hukuk kurallarında önceden gösterilmesi oldukça güçleşmiştir. Gösterilse bile, hangi yer ve zamanlarda harekete geçileceği, hangi koşullarda ne tür önlemlerin alınacağı önceden tam olarak kestirilememektedir. Bu nedenle kamu hizmetlerini düzenleyen yasalarda genellikle hizmetin kuruluş ve işleyişine ilişkin genel ilkeler belirtilmekte, ayrıntının düzenlenmesi uygulamada karşılaşılan her bir olay için farklı karar verilmesini sağlayan bir serbest alan olarak idareye bırakılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1991
  • Cilt : 63
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 392
  • Sayfa Aralığı : 63-119
  • IO Kayıt No : 89283
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı