Merhaba Misafir

2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında beşerî ve ekonomik coğrafya konularının yeri

PDF

Bu araştırmanın amacı 4, 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında beşeri ve ekonomik coğrafyaya ilişkin beceri, öğrenme alanı ve kazanımları incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak, 2018 yılında kabul edilen ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları (MEB 2018) temel alınmıştır. Bu doğrultuda programlarda yer alan kazanım ve becerilerden Beşeri ve Ekonomik Coğrafya alanları ile (nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, siyasi coğrafya, tarihi coğrafya, tıbbı coğrafya, tarım coğrafyası, ulaşım coğrafyası, sanayi coğrafyası, doğal kaynaklar coğrafyası ve turizm coğrafyası) ilişkili olanlar tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda beşeri ve ekonomik coğrafyaya ilişkin en fazla kazanımın 6. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer aldığı belirlenmiştir. 4, 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında yer alan toplam 131 kazanımdan 65’inin beşeri ve ekonomik coğrafya ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca beşeri ve ekonomik coğrafyaya ilişkin kazanımların en fazla “Üretim Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanında, daha sonra “Küresel Bağlantılar”, “Kültür ve Miras” ile “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında yoğunlaştığı görülmüştür. Ayrıca programda öğrencilere kazandırılması hedeflenen 27 beceriden 9’unun Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konuları ile doğrudan bağlantılı olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-0928
  • Sayı : 19
  • Sayfa Aralığı : 281-295
  • IO Kayıt No : 88490
  • Yayıncı : Türk Eğitim-Sen