Merhaba Misafir

Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı ve üriner sisteme etkileri

PDF

Yaşın ilerlemesi ile birlikte kronik hastalıkların görülme sıklığı artmakta ve bu durum çoklu ilaç kullanımına neden olmaktadır. Ayrıca ileri yaş döneminde kalp, böbrek, karaciğer gibi yaşamsal organ ve sistemlerin fonksiyonlarında azalma durumu, ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik süreçlerini de etkileyerek, verilen yanıtları da etkilemektedir. Yaşla birlikte değişen metabolik süreçler, istenmeyen ilaç etkilerinin ve ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerinin kolaylıkla ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yaşlılarda sıklıkla görülen kronik hastalıklara bağlı olarak, sıklıkla kardiovasküler, anti-inflamatuar ve diüretik ilaçların bir arada kullanımı planlanmaktadır. İlaçların güvenli bir şekilde vücuttan atılımı ve istenmeyen etkilerinin kontrol altına alınması yaşamsal öneme sahiptir. Bu nedenle hemşireler, özellikle yaşlı bireyin sağlık öyküsü ve kullandığı tüm ilaçları ayrıntılı olarak tanılamalı, ilaçların uygulanmasını ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerine neden olmayacak ve hastanın kullandığı ilaçların atılımında önemli bir sistem olan üriner sisteme zararı minimuma indirecek şekilde planlamalıdır. Özellikle üriner sistem bozukluğu olan yaşlı bireylerde, nefrotoksik etkisi olan ilaçların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı ve daha güvenli ilaç seçimi durumunun hekimle paylaşılması önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2147-7892
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-7892
  • Sayfa Aralığı : 77-85
  • IO Kayıt No : 87426
  • Yayıncı : İnönü Üniversitesi