Merhaba Misafir

Ağır metal analizlerinde kullanılan bazı karayosunu türlerinin demir absorplama yetenekleri

PDF

Karayosunlarının bütün dünyada 23000 türü vardır ve ağır metal kirlilik çalışmalarında indikator olarak çok fazla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, biz EDXRF spekrometre yöntemini kullanarak altı farklı karayosunu türünün demir absorplama kapasitesini ilk kez analiz ettik. 400 mesh’lik eleklerden elenerek 40 mg’lık tablet haline getirilen karayosunu örnekleri 241Am radyoaktif kaynağından yayılan 59,5 keV’lik fotonlara maruz bırakıldı. Numunelerden geçen fotonlar Ultra LEGe dedektörü ve buna bağlı çok kanallı analizör kullanılarak sayıldı. Altı farklı karayosunu türünün absorplama kapasiteleri, sırasıyla şu şekilde azaldığı bulunmuştur; Eurhynchium striatum, Hypnum cupressiforme, Pleurozium schreberi, Eurhynchium striatulum, Homalothecium sericeum ve Thuidium tamariscinum. Daha sonra, Türkiye’nin önemli sahil otoyollarında biri olan, Sarp-Samsun otoyolu boyunca farklı bölgelerden elde edilmiş karayosunu türleri için belirlenen Fe absorpsiyon seviyelerindeki muhtemel değişimlerle düzenledik.

Yayınlandığı Kaynak : Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.31466/kfbd.471096
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1309-4726
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2564-7377
  • Sayfa Aralığı : 216-226
  • IO Kayıt No : 87098
  • Yayıncı : Giresun Üniversitesi