Merhaba Misafir

Liman operasyonlarının çevresel etkileri

PDF

Bu çalışmada, liman faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel problemeler ortaya konulmuştur. Limanalar bulundukları bölgelerde hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Limanların konumları, sınıfı, operasyon yoğunluğu, elleçelenen yük çeşitleri ve yüklerin özellikleri, bunların çevresel etkileri üzerinde önemli role sahiptir. Limanlarda hava kirliliği; gemiler, tren, diğer yük taşıma araçları, kargo elleçleme ekipmanları, petrol ve gaz depolama tesisleri, açık kömür yığınları gibi ulaşım ve sabit kaynaklardan ileri gelmektedir. Diğer taraftan liman operasyonlarının deniz ortamında su kalitesi üzerinde önemli olumsuz etkileri vardır. Gemi kaynaklı evsel nitelikli atık sular, sintine suları, limanda yüzey akışına geçen yağmur suları, gemi boyası ve petrol sızıntısı ile diğer liman faaliyetlerinden kaynaklanan kirleticiler su kirliliğine neden olurlar. Limanlarda yapılan dip taramaları, habitatın hasar görmesine, siltasyon hızının değişimine ve liman içi suların oksijensiz hale gelmesine neden olur. Ayrıca gemi motorları, fanlar, vinçler, traktörler ve kamyonlar gibi birçok kaynak liman bölgelerinde gürültü kirliliğine neden olmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.31466/kfbd.441747
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1309-4726
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2564-7377
  • Sayfa Aralığı : 99-105
  • IO Kayıt No : 87074
  • Yayıncı : Giresun Üniversitesi