Merhaba Misafir

Terör politikasının gerekliliği

PDF

Son yıllarda ülkemizin terör konusunda yaşadığı deneyimler bu konunun basit bir kamu politikası problemi olmadığını ve çözümünün de kolay olmadığını göstermiştir. Ancak bu deneyim aynı zamanda terörizm konusunda birçok şeyi öğrenmemize de neden olmuştur. Devletlerin aldığı güvenlik önlemleri sonucunda terörist saldırılar daha planlı ve dikkatli yapılmaya başlanmıştır. Bu bakımdan güvenliği sağlama devlet için gittikçe zorlaşmaktadır. Çünkü terörist saldırılara karşı sadece hukuki zorlama prensiplerini kullanmak ve bu yolla terörü azaltmak veya ortadan kaldırmak oldukça zordur. Bunun temel nedeni olarak hâlâ daha birçok ülkenin (İran, Afganistan, El Salvador ve Uganda) teröre açık destek vermesi1 olduğu söylenebilir. Kısaca, Dünya nüfusunun hâlâ daha büyük bir kesimi siyasal terörizmin değişik formlarıyla birlikte korku içinde yaşamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2000
  • Cilt : 72
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 429
  • Sayfa Aralığı : 137-146
  • IO Kayıt No : 86867
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı