Merhaba Misafir

Ordu İli Mesudiye İlçesinde Çavdar ve Yöresi Köyleri Köykent Projesi

PDF

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerek köy ile kent gerekse bölgeler ve toplum kesimleri arasında dengesizliklerin bulunduğu ve bunun ortaya çıkardığı sorunların ülke kalkınmasında oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Bu dengesizliklerin başında ise, köy ile kentler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik farklılıkları gelmektedir. Kalkınma yolunda olan Türkiye, bu farklılıkları yoğun olarak yaşayan ve karşı karşıya bulunduğu sorunları bir an önce çözmek zorunda olan bir ülke konumundadır. Sanayi ve hizmet sektöründeki hızlı gelişmeye ve tarım sektörünün ulusal gelir içindeki payının göreceli olarak azalmasına rağmen, kırsal alanlar ekonomik ve sosyal yaşamdaki önemini korumaktadır. Bu nedenle, kırsal alanın kalkındırılması ve burada yaşayanlara iş olanaklarının sağlanması, sosyal ve kültürel bütünlüğün korunması ile çağdaş uygarlığın yarattığı tüm hizmet ve olanakların sağlanması için kırsal kalkınma büyük önem taşımaktadır. Çünkü; kırsal kalkınma köy ile kent, bölgeler ve toplum kesimleri arasındaki gelişmişlik farkını gidermede en etkili araçlardandır. Kırsal alanın kalkınmasında, “Köykent” yaklaşımı en başta gelen yöntemlerden birisidir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2000
  • Cilt : 72
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 429
  • Sayfa Aralığı : 117-135
  • IO Kayıt No : 86866
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı