Merhaba Misafir

Bazı Avrupa ülkelerinde genel yönetimin taşra örgütü olarak illerin durumu

PDF

Bu makale ile genel yönetimin taşra örgütlenmesi açısından bazı yönleriyle Türkiye’deki il sistemine benzerlik gösteren Fransa, İtalya ve Belçika’daki yönetim sistemleri ve taşra örgütlenme biçimlerinin incelenerek, bunların ülkemizdeki il sistemiyle benzerliklerinin ortaya konulması ve yeni illerin kurulması açısından bu ülkelerin deneyimlerinden yararlanılması amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2000
  • Cilt : 72
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 429
  • Sayfa Aralığı : 103-115
  • IO Kayıt No : 86865
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı