Merhaba Misafir

Marmara depremi ve Kızılay

PDF

Bu makale 17.08.1999 tarihinde meydana gelen Marmara depremi esnasında ve deprem sonrası yaptığı faaliyetler nedeni ile kamuoyunda, medya ve basın kuruluşlarında yetersizlikle suçlanan Türkiye Kızılay Demeği hakkındaki genel değerlendirmeleri kapsamaktadır. Bu değerlendirmeler gerek merkezi ve mahalli idare kuruluşları, gerekse taşradaki mülki makam ve amirler ile dernekle ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarına ışık tutulması, sıkça tabii afetlere maruz kalan ülkemizde, tabii afetler esnasında çok önemli katkıları ile milletimize ilk yardım birimi olarak görev yapan Türkiye Kızılay Derneğinin, yazıda yapılan eleştiriler ile bundan sonraki çalışmalarında layık olduğu daha iyi seviyedeki yerlere gelebilmesi amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2000
  • Cilt : 72
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 429
  • Sayfa Aralığı : 83-101
  • IO Kayıt No : 86863
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı