Merhaba Misafir

Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde taşra yönetimimiz

PDF

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının son Helsinki zirvesiyle Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday ülke statüsünü alması, Birlikle ilişkilerimize yeni bir boyut kazandırmıştır. Artık 100 bin sayfayı aştığından bahsedilen Birlik müktesebatına uyum için müzakere sürecine girilecek ve varılacak sonuçlar Birlik üyeliğine alınıp alınmama yönünde durumumuzu belirleyecektir. Şüphesiz müzakereler öyle kolay geçmeyecektir. Zira müzakereler, arkasında kararlı ve istikrarlı siyasi güç kadar, özel teknik ve bürokratik bilgileri, deneyimleri ve son derece karmaşık konuların koordinasyonunu da gerekli kılıyor. Bu yazımızla, gerek tam üyeliğe hazırlanma aşamasında ve gerekse üyelik döneminde ülkemizin taşra mülki ve yerel yönetimlerini ilgilendirecek genel bir tablo ana çizgileriyle sergilenerek, ilgi duyanların konular üzerinde bir çeşit fikir jimnastiği yapmalarına olanak sağlanması düşünülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2000
  • Cilt : 72
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 429
  • Sayfa Aralığı : 21-42
  • IO Kayıt No : 86859
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı