Merhaba Misafir

Sosyal medya reklamlarının etik sorunsalı çerçevesinde gizli reklam uygulamaları

PDF

Sosyal medyanın erişim ve etkileşim düzeyi reklam ve pazarlamacılar için bu mecrayı cazip hale getirmektedir. Özellikle reklamcılar için sosyal platformların hukuki yapısının henüz oluşturulmamış olması ve yaratıcılıkta diğer mecraların geride bırakan uygulamaların yer alması sosyal medyayı daha tercih edilir kılmaktadır. Erişim kolaylığı nedeniyle hızla toplumsal hayatımızda yer alan sosyal medya ortamları zamanla bir takım etik sorunları da beraberinde getirmektedir. Kullanıcılara ait verilerin güvenliğinin sağlanamamasından, bireylerin istem dışı yada gizli reklamlara maruz kalmasına kadar birçok etik problem üzerinde tartışılmaktadır. Çevrimdışı reklam anlayışından farklı olarak reklam olduğu açıkça belirtilmeyen, içeriklerin içine gömülen reklam uygulamaları gizli reklam olarak ifade edilmektedir. Araştırmada hala hukuksal yapısı oluşturulmamış sosyal medyada reklam etiği ihlallerinden gizli reklam kullanımını örneklem üzerinden ortaya koymak amaçlanmaktadır. Teknik kadro yönetiminde kurgusal olarak tasarlanan gündemden haberlerin, kültürel ve eğlenceli içeriklerin yer aldığı Stolk ve Vibio isimli YouTube kanallarının videoları incelenmiş içerik yöntemi ile videolarda yer alan gizli reklamlar analiz edilmiştir. Video akışı içinde yer alan markanın/ürünün reklam olduğu anlaşılmayacak şekilde veriliş şekli ortaya konmuştur. Çalışma sosyal medyada reklam etiği problemleri üzerinde çalışan diğer araştırmacılara ve kontrol mekanizmasının gerekli olduğunu savunan karar mekanizmalarına yön vermede önem taşımaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2636-753X
  • Sayfa Aralığı : 91-108
  • IO Kayıt No : 86856
  • Yayıncı : İstanbul Ticaret Üniversitesi