Merhaba Misafir

İkinci Dünya Savaşı’ndaki propaganda savaşlarında çizgi filmin rolü: Nazi Almanyası ve Amerika Birleşik Devletleri üzerine inceleme

PDF

2. Dünya Savaşı’nda çizgi filmler önemli bir propaganda aracı olarak hizmet görmüştür. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu’na karşı propaganda amaçlı oluşturduğu çizgi filmler ile savaşta Amerikan kamuoyunun desteğini almaya çalışmıştır.ABD, 1944 yılında gerçekleştirilmesi planlan Normandiya Çıkarması öncesinde de Amerikan halkından askeri seferberlik için maddi destek alabilmek amacıyla 43’ün Ruhu (The Spirit of ‘43) adlı propaganda çizgi filmini yayınlamıştı.Naziler de Fransa üzerinden beklenen çıkarma harekatı öncesinde 43’ün Ruhu’na karşı propaganda amaçlı Nimbus Libéréa dlı çizgi filmi çekmişti. Böylece Naziler çekilen çizgi film ile Vichy Fransası’nda ABD karşıtı destek bulmayı amaçlamaktaydı. Bu çalışmada 1943 ABD yapımı 43’ün Ruhu ve 1944 Alman yapımı Nimbus Libéré isimli iki propaganda çizgi filmi nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi ışığında ele alınmıştır. Çizgi filmlerin propaganda amaçlı kullanımları Fransız Antropolog Claude Lévi-Strauss’un göstergebilimsel analiz yöntemi ışığında incelenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında Strauss’un göstergebilim anlayışında, her iki ülke tarafından da inşa edilmeye çalışılan propaganda mitleri de açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda çizgi filmlerin her iki ülke tarafından da nefret söylemi inşasında propaganda amaçlı kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2636-753X
  • Sayfa Aralığı : 51-63
  • IO Kayıt No : 86853
  • Yayıncı : İstanbul Ticaret Üniversitesi