Merhaba Misafir

Bir femvertising örneği olarak Nike Bizi Böyle Bilin reklam filmine eleştirel bakış

PDF

Günümüzde cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yaparak kadın erkek eşitliğini destekler bir tavır almak markaların pazarlama stratejilerinde yer alan bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak da toplumda kabul görmüş genel-geçer kadınlık ve erkeklik algıları tartışmaya açılabilmektedir. Markalar, kadın odaklı reklam çalışmaları yaparak cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmekte, kadın-erkek eşitliği söyleminin toplumda ana-akımlaşmasına katkı sunabilmektedir. Feminizmin toplumda yaygınlaşarak önem kazanması ve negatif cinsiyetçiliğe tepkilerin artması reklam sektörünün bu duruma kayıtsız kalmamasını sağlamıştır. Feminizmin Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan başlayarak dünya genelinde kurumlara sızması, reklamcılık sektöründe feminist pazarlama uygulamalarının başlamasında etkin olmuştur. Femvertising (kadın odaklı reklamcılık) olarak adlandırılan bu akım; reklamlarda feminist akımın etkisiyle, kadın-erkek stereotiplerinin dışında ve toplumsal cinsiyet kalıplarının ötesinde temsiliyete ve mesajlara sahip içeriklerin yaratılmasıyla özetlenebilir. Bu çalışmanın amacı; son yıllarda popülerleşen ve çeşitli medya iletileriyle de kamuoyunda ilgi çeken feminist hareketten etkilenerek toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini reklama yansıttığı iddia edilen bir reklam filmini incelemek ve feminist ideolojiyi ne ölçüde yansıttığına bakmaktır. Bu bağlamda özellikle sosyal medyada yaygınlaşan1 Nike (Bizi Böyle Bilin) reklam filmi; göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmada yapılan reklam analizi sonucunda, kadın ve erkeğe ilişkin toplumsal cinsiyet rollerinin değişmeye başladığı sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların kendilerine biçilen toplumsal rollerin dışında rollerde de görünürlük kazanabildiği bir medya metni olduğu çıkarımıyla beraber, bu metinde de kadınlara ait olduğu varsayılan bazı rollerin ve kadınlık durumlarının dışlanması söz konusu olmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2636-753X
  • Sayfa Aralığı : 20-36
  • IO Kayıt No : 86851
  • Yayıncı : İstanbul Ticaret Üniversitesi