Merhaba Misafir

İnsan gücü planlamasına çağdaş bir yaklaşım: Kariyer planlaması

PDF

Avrupa’da 17. ve 18. yüzyıllarda başlayan sanayi devrimi ve modernleşme öncesine kadar güvenlik hizmetleri amatörce yerine getirilmekte iken; modernleşme hareketleri diğer alanlarda olduğu gibi güvenlik hizmetlerinde de kurumsallaşma ve bürokratikleşme sonucunu doğurmuştur. Bu anlayıştan et-ilenen güvenlik örgütleri militarist bir yapıda kurumsallaşmış, yaptıkları görevler toplum için üretilmiş bir “hizmet” olmaktan daha çok “kuvvet” uygulaması niteliğinde şekillenmiştir. Ancak, modern topluma geçişin yaşandığı dünyada, güvenlik örgütlerinin yapılanması ve hizmet anlayışları da doğal olarak değişmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2002
  • Cilt : 74
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 436
  • Sayfa Aralığı : 227-245
  • IO Kayıt No : 86577
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı