Merhaba Misafir

Kamu yönetiminin modernleşmesinde şeffaflaşma sorunu

PDF

Gizlilik, yönetimdeki bilgi, belge ve diğer verilerin açıklanmaması şeklinde açıklanabilir. Kapalılık ise, kamu kurum ve kuruluşlarının dıştan gelen her türlü etkiye karşı duyarsız kalmasını, birçok işlem ve eylemin dıştan görülememesini ve alınan kararların gerekçelerinin açıklanmamasını ifade etmektedir. Benzer gibi görülmesine rağmen aslında bu iki terimin ontolojik ve metodolojik farkları mevcuttur. Kapalılık, yönetimin hizmet yürüttüğü çevre ya da halka karşı duyarsızlığını ifade ettiği halde; gizlilik, hem dış çevreye hem de yönetimin kendi içindeki kişi ve birimlere karşı izlediği bir politikayı ifade eder

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2002
  • Cilt : 74
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 436
  • Sayfa Aralığı : 209-225
  • IO Kayıt No : 86576
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı