Merhaba Misafir

Özel ve kamu yönetiminde değişim mühendisliği

PDF

Değişim mühendisliğine ilişkin en büyük yanlışlardan birisi, bu yaklaşımın yalnızca özel işletmeler, özellikle de büyük işletmeler için geçerli olduğunun düşünülmesidir. Ancak değişim mühendisliğinin ilgilendiği şey, kar, zarar gibi ayrıntılar değil, “iş”tir. İşin, daha iyi bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, yeniden tasarlanması amacındadır. Bu nedenle “iş” yapan her kurumda uygula-nabilir. Kurumun büyüklüğü ya da küçüklüğü, imalat ya da hizmet sektöründe olması, kar amacı taşıyıp taşımaması, özel ya da kamu sektöründe yer alması önemli değildir. Özel işletmelerin değişim mühendisliğini mali yararlar elde etmek amacıyla uyguladıkları bir gerçektir. Ancak, unutulmaması gereken, paranın bütün kurumlar için tek ölçü olmadığıdır. “Misyon kurumları” adı ve-rilebilecek olan kurumların amaçları, çalışanlarının ücretlerini vermek, ekipman almak vb. gibi nedenlerle paraya gereksinim duymalarına rağmen, ekonominin ötesinde örgütsel misyonlarını gerçekleştirmektir. Bu tür kurumlar; kamu ku-rumları, vakıflar, hastaneler, üniversiteler vb. gibi örgütleri kapsamaktadır. Bu kurumlar için, mali durumlarının iyileştirilmesi de önemlidir. Ancak, asıl amaç misyonlarını daha iyi bir biçimde gerçekleştirebilmektir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2002
  • Cilt : 74
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 436
  • Sayfa Aralığı : 191-208
  • IO Kayıt No : 86575
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı