Merhaba Misafir

Memura aktif mukavemet suçunda haksız tahrik

PDF

Kaynak İtalyan Ceza Kanunu’nun 190 ve 192. maddelerine tekabül eden TCK’nın 258. maddesi1 “Memura Aktif Mukavemet Suçu”nu düzenlemekte ve Kanun’un 2. kitabının “Devlet İdaresi Aleyhinde İşlenen Cürümler” başlıklı 3.babının “Hükümete Karşı Şiddet veya Mukavemet ve Kanunlara Muhalefet” ismini taşıyan 8. faslında yer almaktadır. Zikredilen suçla ilgili olarak gerek doktrinde, gerekse Yargıtay kararlarında tartışmalı olan birçok husus olmakla birlikte2 bu incelememizde, söz konusu tartışmalı bahislerden biri olan ve TCK’nın 258/4. maddesinde düzenlenen hükmün niteliği, uygulanma şartları ve Kapsamı üzerinde duracağız. Ancak fazlaca ayrıntıya girmeden incelemenin gerektirdiği oranda söz konusu suç hakkında kısaca açıklamada

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2002
  • Cilt : 74
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 436
  • Sayfa Aralığı : 159-190
  • IO Kayıt No : 86574
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı