Merhaba Misafir

İçişleri Bakanlığı’nda kitaplık ve dokümantasyon hizmetleri

PDF

Bakanlığa ait hizmetlerin verimli ve etkili bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Bakanlık merkezinde, valilik ve kaymakamlıklarda, görev alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayın ve diğer bilgi kaynaklarıyla dokümanların bir arada bulundurulmasını sağlayacak kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin kurulması 1983 yılında bir ihtiyaç olarak belirlenmiş; bu merkezlerin kuruluşunu sağlamak, yönetim ve işleyişlerini düzenlemek amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan “İçişleri Bakanlığı Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezleri Yönetmeliği” 3 Ocak 1983 tarih ve 17917 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2002
  • Cilt : 74
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 436
  • Sayfa Aralığı : 69-96
  • IO Kayıt No : 86571
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı