Merhaba Misafir

Kurumsal yönetim (corporate governance) ve yönetsel denetim ilişkisi

PDF

Dünyada 1990’lı yıllardan itibaren biçimlenen yeni uluslararası siyasal sistemin ve uluslararası ekonomik düzenin, küreselleşme olarak bilinen süreci hızlandırmasıyla devletlerin egemenlik yetkilerinin sınırlarının daralması, uluslararası denetimin etkisini ve kapsamını genişletmiştir. Ulusal yönetimlerin eylem ve işlemleri, ulusal sınırlar dışında yer alan ve sayıları gün geçtikçe artan aktörlerin etkin denetimine açılmak zorunda kaldığı gibi, ulusal denetim kurumları da kendi aralarında oluşturdukları uluslararası ve bölgesel örgütler aracılığıyla uyguladıkları denetime uluslararası bir nitelik kazandırmaya çalışmaktadırlar.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2002
  • Cilt : 74
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 436
  • Sayfa Aralığı : 51-67
  • IO Kayıt No : 86570
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı