Merhaba Misafir

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve yaşatılmasında yerel yönetimlerin rolü ve Şanlıurfa örneği

PDF

Bu yazının amacı, Şanlıurfa uygulamasından hareketle kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında yerel yönetimlerin işlevlerinin ne olduğu ve ne olması gerektiğinin belirlenmesinin yanında, var olan sorunlara işaret ederek, çözüm yolları önermek olarak belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2002
  • Cilt : 74
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 436
  • Sayfa Aralığı : 41-50
  • IO Kayıt No : 86569
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı