Merhaba Misafir

'Engelli' Din Eğitiminden 'Özürsüz' Din Eğitimi Modelliğine: 'Ötekileştirilen' Özürlülerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

PDF

Tarihin her dönem, coğrafya ve toplumunda olduğu gibi ülkemizde de farklı nedenlerden dolayı sayıları milyonları geçen engelli insanımız vardır. Ancak bu milyonları, caddede, sokakta, alışverişte, camide, Kur’ân kurslarında görmek neredeyse imkânsızdır. Öyle ki mevcut durum 'hiç engellisinin olmadığı' bir toplum görünümündedir ve bunun en büyük nedeni de; sosyal hayatın maddî yönlerinin onlar dikkate alınmadan düzenlenmesi, yapılan düzenlemelerin de 'yasak savma' kabilinden 'göstermelik' olmasıdır. Hz. Peygamber’in müezzini ve birçok kez Medine’de vekilliğini yapmış olan 'İbn Ümmi Mektûm' örneği, engellilerin İslâmiyet’teki konumuna sık sık 'model' olarak zikredilmesine rağmen iş teoriden pratiğe geçince 'modellik' derin bir unutkanlığa, yok saymaya dönüşmektedir. Bu makalede ülkemiz özelinde özürlü bireylerin din eğitim ve pratiği konusunda karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara şahsî çözüm önerilerimiz ele alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Hikmet Yurdu Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 6
  • ISSN : 1308-6944
  • Sayı : 11
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 8623
  • Yayıncı : Hikmet Yurdu