Merhaba Misafir

“U” narteksli geç dönem kiliseleri II – Ayvalık

PDF

Bu çalışma, “U” Narteksli kiliseler ile ilgili yayınımızın ikinci bölümü olarak değerlendirilmelidir. 2000’li yılların başlarında Edirne’deki iki Bulgar Kilisesi ile başlayan ve yayın-lanan bildirilerle bugünlere dek ulaşan süreç, geçen yıl yine bu sempozyumda sunulan, Edirne, Ayvalık (Türkiye) ile Evros, Midilli’de (Yunanistan) bulunan toplamda14 kilisenin belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilmesini içeren bir yayınla sona ermişti. 2018 yazında ilk bölümde gördüğümüz eksiklikleri ta-mamlama gayesiyle “U” narteksli kiliseleri tespit, inceleme ve derleme çalışma-larımız çerçevesinde Ayvalık’ta Müze olarak kullanılan Taksiyarhis kilisesini inceledik. Bu gezi kapsamında araştırmamıza dahil olabilecek iki kilisenin Ay-valık içinde ve bir diğerinin Ayvalığın güneyinde yer alan Küçükköy’de bulun-duğunu belirledik ve onları da incelememize dahil ettik. Midilli’deki iki kiliseyi de dahil ettiğimizde Ayvalık-Midilli bölgesinin bu plan tipinin görüldüğü ikinci bir yoğun bölge olarak karşımıza çıktığını gördük. Başta Taksiyarhis Kilisesi olmak üzere belirlediğimiz 4 kiliseyi önceki yapılar için uyguladığımız kriterler çerçevesinde değerlendirdik ve bölgenin gösterdiği farklılıklar nedeniyle bu kiliselerin “U” narteksli planlara uymasına karşılık ba-zı farklılıklar da gösterdiğini ortaya koyduk. Bugün görünen tabloda, inceleme için geriye sadece Midilli Adası’ndaki yapılar kalmış görünüyorsa da araştırmalarımızın bize yeni sürpriz yapılar çıkarabilece-ğini düşünüyoruz.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Social and Humanities Sciences (IJSHS)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2602-3288
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 65-84
  • IO Kayıt No : 86167
  • Yayıncı : Tuncay Aydemir