Merhaba Misafir

Menkul kıymetleştirme banka kredilerine kıyasla firmalar için alternatif fonlama kaynağı olabilir mi? Türkiye’de hizmet sağlayan şirketlere uygulanabilirliği bakımından incelenmesi

PDF

Menkul kıymetleştirme kavramı, belirli bir alacak hakkını temsil eden varlıkların gelecekteki nakit akışlarını menkul kıymet haline dönüştürme yoluyla bugüne getirilmesidir. Böylelikle şirket alacaklarını tahsil etme hususunda Sermaye Piyasası kuralları çerçevesinde oluşturulan özel amaçlı bir kurum tarafından likidite yönetimini kolaylaştırmış olur. Bu araştırmada, bu temel fikir ele alınarak; Türkiye’de faaliyet gösteren ve aylık belli süreler için taahhüt edilmiş aboneliklerle yoğun bir tahsilat trafiği olan çeşitli kamu ve özel kuruluşların bu sistemi uygulayabilmesi halinde sağlayabilecekleri gelecekteki nakit akımlarının bugüne getirilmesinin şirketlerin bilançolarındaki aktif büyüklüğüne ne derecede etki ettiği incelenmektedir. Türkiye’de sadece Bankacılık sisteminin alacakları açısından incelenen ve mevzuatı bu doğrultuda düzenlenmiş bu konunun, nakit akımlarına dayalı bir finansman yöntemi olarak, Türkiye’nin önemli büyük firmalarında da uygulanabilirliği açısından incelemesi yapılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries (EMI)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2602-3970
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 75-90
  • IO Kayıt No : 85939
  • Yayıncı : Prof. Dr. Himmet Karadal