Merhaba Misafir

Bakıllânî’nin kelam metodolojisi

PDF

İslam’da itikad/inanç konularını Kur’an ve Sünnet’e dayalı olarak inceleyen, tespit ve tahkik eden kelamcılar, dinin inanç alanına ilişkin kabul edilmesi gerekli prensipleri ortaya koymuşlardır. Ayrıca onlar, dinin özüne yönelik tutarsız, sapkın eleştiri ve fikirlerle de mücadele içinde bulunmuşlardır. Kelamcılar bu faaliyetlerini geliştirdikleri çeşitli izah ve ispat yolları vasıtasıyla gerçekleştirmişlerdir. Bu anlamda Ehl-i Sünnet kelamı ve özellikle de Eş’arî kelamı açısından öne çıkan isimlerden birisi Bakıllânî olmuştur. O, delil ve istidlal kavramlarına ilişkin kendi tanımlarını yapmış ve kelamî meselelerde delil/istidlalin kullanılmasının zorunluluğunu vurgulamıştır. Kelamî yaklaşımlarında aklı önemli ölçüde ön plana çıkaran Bakıllânî, cisim, cevher ve araz kavramlarına yer vermiş, bunları sünnî akide içinde değerlendirmiş ve Eş’arî kelamının tabiat düşüncesini şekillendirmiştir. O kurguladığı izah ve delillendirme yöntemleriyle sünnî kelama kavramsal bir yapı kazandıran isim olmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi