Merhaba Misafir

Ülkeler arasında reform transferi

PDF

Reform transferi genel bir kavramdır ve milletler var oldukları günden bu yana birbirlerinden reformları ödünç almışlardır. Reform transferi süreciyle ilişkili çeşitli aktörler vardır. Yakın zamanlara kadar ülkeler arasındaki bu transfer süreci gönüllü ve rasyonel bir arama süreci olarak algılanmaktaydı. Ancak sonraları reform transferinin önemli bir kısmının zorlayıcı reform transferi kapsamında bir devletin veya uluslar arası örgütün bir başka devleti belli bir politikayı benimsemesi için zorlaması ve hatta mecbur etmesi sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır. Kopyalama, benzeştirme, uyum- laştırma, sentezleme ve esinlenme gibi dereceleri olan reform transferini kolaylaştıran ya da zorlaştıran çeşitli faktörler bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkeler arasında reform transferi sürecinin bilinmesi bizimki gibi hızlı değişimlerin yaşandığı ülkelerin bu süreçten en üst düzeyde yararlanabilmesi ve sakıncalarından kaçınabilmesi açısından önemlidir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2009
  • Cilt : 81
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 463
  • Sayfa Aralığı : 181-197
  • IO Kayıt No : 85486
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı