Merhaba Misafir

“Sanat olmak” ya da “sanat olmamak” gerçekten bütün mesele bu mu?

PDF

Yirminci yüzyıl hem savaşlar dolayısıyla yıkımların hem de sanat alanının geçmişle bağlarını kopardığı yüzyıldır. Toplumlar ve sanat alanı için yaşanılan bu büyük yıkımlardan sonra, bir yandan hayatı ve sanatı yeniden inşa etme bir yandan da aralarındaki mesafeyi kapatma süreci söz konusudur. Genel hatları ile ele alındığında; tasarım düşüncesinin sağlam bir yer edindiği, sanatçıların daha içsel ve tepkisel bir tutum takındığı, sanat alanında birçok kırılmanın yaşandığı ve sanat algısının değiştiği görülmektedir. Sanatın kutsal, iyi, güzel vb. tüm tanımlamalarından kurtulmaya başladığı ve sanatın her şey olabileceği –hatta hiç olabileceği - noktasına gelecek olan bu süreç sanatçının da günlük hayatın tam da içinde yer alması, toplumları etkileyen iyi ve kötü tüm olayları birebir yaşıyor olması, sanatın bu gerçekliğin içinde var olmasına ve elindeki tüm anlatım gücünü malzeme fark etmeksizin kullanmasına da olanak sağlamaktadır. Disiplinler arası etkileşimin de artmasına neden olacak bu gelişmeler, kuşkusuz sonuçları önceden kestirilmesi mümkün olmayan büyük bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu büyük adım sanat alanındaki her disiplinin kabuk değiştirmesine ve dolayısıyla yenilenmesine, gelişmesine olanak tanımakta ve hem sanatçı hem de sanat adına yeni bir anlatım dilinin var olabileceğini en net şekliyle göstermektedir. Bu çalışmada, Birinci Dünya Savaşından sonra sanat alanında yaşanılan değişim, Marcel Duchamp‟ ın hazır –nesneleri ve söylemleri üzerinden “sanat olmamak” iddiası, seramik sanatının zanaat –sanat –endüstri üçgeninde geçirdiği süreç ele alınırken, diğer yandan tüm bu akış içerisinde gerek tasarım düşüncesi gerekse sanat algısı açısından bakıldığında, “sanat olmak” ya da “sanat olmamak” noktasında sanat disiplinlerinin genel tutumu ve seramik sanatına bakışın belli kalıplardan kurtulup kurtulamadığı irdelenmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Yıldız Journal of Art and Design (YJAD)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 5
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2149-1755
  • Sayfa Aralığı : 31-46
  • IO Kayıt No : 85324
  • Yayıncı : Yıldız Teknik Üniversitesi