Merhaba Misafir

Ali Şir Nevâyî’nin Mahbûbu’l-Kulûb’unun etkisinde yazılmış bir risale

PDF

Bu makalede öncelikle Özbekistan İlimler Akademisi El Biruni’deki kütüphanede 3402-II numarada kayıtlı yazmanın 1b - 10a/3 yapraklarında yer alan; ilk 7 yaprağı Ali Şir Nevâyî’nin Mahbûbu’l-Kulûb adlı eserinin çeşitli bölümlerinden alınan, diğer 3 yaprağı ise Hz. Muhammed ile bir Arap arasındaki öğüt içerikli soru-cevap şeklinde devam eden bölümden oluşan Arap harfli metnin çeviri yazısı yapılmış ve tıpkıbasımı çalışmanın sonuna eklenmiştir. Metnin içeriği, bölümleri tanıtılıp Kargı-Ölmez tarafından çalışılan Mahbûbu’l-Kulûb adlı çalışmayla çeşitli hususlarda karşılaştırmalar yapılmıştır. Ardından Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadıkları Kaşgar, Yarkent ve Hoten gibi bölgenin önemli kültür merkezlerinden birinde yazılmış olabileceği tahmin edilen ve özellikle de büyük bir kısmı Ali Şir Nevâyî’nin Mahbûbu’l-Kulûb’undan yapılan alıntılardan oluşan risalenin aracılığıyla Nevâyî’nin ve fikirlerinin 18. ve 19. yüzyıllarda Uygur Türkleri üzerindeki etkisinden bahsedilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 2458-827X
  • Sayı : 12
  • eISSN : 2458-827X
  • Sayfa Aralığı : 98-122
  • IO Kayıt No : 85177
  • Yayıncı : Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi