Merhaba Misafir

19. Yüzyılda inşa edilen fabrika yapılarının kent üzerindeki olumsuz etkileri ve osmanlı yönetiminin çözüm arayışları

PDF

Osmanlı fabrika yapıları devletin modernleşme projesinin bir parçası olarak ağırlıklı olarak 19. yüzyılda inşa edilmiş yapılardır. Batı’dan ithal edilmiş bir yapı tipi olan fabrikaların geleneksel Osmanlı kentlerinin fiziksel gelişimine etkisi ve kentte yarattığı sorunlar ile Osmanlı yönetiminin konuyla ilgili çözüm arayışları bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Osmanlı yönetimi bu sorunları nizamnameler hazırlamak, fabrikaların yer seçimi ile ilgili kısıtlamalar getirmek ve ruhsat alımlarını düzenlemek suretiyle çözmeye çalışmış, kamu sağlığını gözeten kararlar almıştır.

Yayınlandığı Kaynak : History Studies International Journal of History
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.9737/hist.2018.673
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-4688
  • Sayı : 9
  • Sayfa Aralığı : 21-43
  • IO Kayıt No : 84289
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi