Merhaba Misafir

Avrupa Türklüğü bağlamında “Türk dünyası” kavramını yeniden düşünmek

PDF

Türk Dünyası, Türk dili ve edebiyatı araştırmalarında ve -son dönemler hariç- edebiyat merkezli bir bakış açısıyla kurumsallaşmış halk bilimi araştırmalarında, genel olarak bağımsız Türk devletleri ve çeşitli devletlerin egemenliği altında yaşayan özerk Türk boylarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ayrıca tarihî bağlarımız ve müktesebatımıza bağlı olarak bazı komşu ülkelerde yaşayan Türklerin de bu kapsamda ele alındığı pek çok çalışma ile karşılaşmak mümkündür. Ancak çeşitli sebeplerle Avrupa’ya göç eden ve bugün bir kısmı AB vatandaşı da olan Avrupa Türklüğünün konumunun Türk Dünyası odaklı bakış açısı çerçevesinde ele alınmadığı görülür. Bu makalede; Avrupa Türklüğünün “Türk Dünyası” kavramının neresinde olduğuna dair teorik tartışmalar yapılmış, bazı Avrupa şehirlerinde yaşayan Türklerin kültürel olarak içinde bulundukları süreçten hareketle, bu vatandaşlarımızın öteki içinde kendi olabilme serüveninde Türk kültürünün direnme kabiliyeti ve ötekini etkileme serencamına dair bazı tespitlerde bulunulmuş ve konuyla ilgili önerilerimize yer verilmiştir..

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1307-914X
  • Sayı : 23
  • Sayfa Aralığı : 9-18
  • IO Kayıt No : 84185
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi