Merhaba Misafir

Tedarik zinciri yönetimindeki risk faktörlerinin AHP ile ölçülmesi: Erzurum ili örneği

PDF

Son tüketiciye, doğru ürünün, doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyata tüm zincir elemanları açısından mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının yönetimi olan tedarik zinciri yönetimi, rekabetçi avantajdan faydalanmak isteyen işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Tedarikçiler ve diğer stratejik ortaklarla yakın ve uzun vadeli ilişki kurabilme yeteneği, işletmeler açısından önemli bir husustur. Bu ilişki sayesinde ortak bir fayda anlayışında buluşan işletmeler, maliyet, kalite, hız ve cevap verebilirlik gibi rekabet öncelikleri açısından büyük avantaj elde etmektedir. Rekabette fark oluşturan bu önceliklerle ilgili olarak tedarik zinciri akışında yaşanacak herhangi bir olumsuzluk işletmelerin tedarik zinciri yönetiminde bir takım risklerle karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır. Yöneticilerin tedarik zinciri yönetiminde karşılaşabilecekleri riskleri azaltma yolunda etkili araçlara karar vermeden önce genel risk kategorilerini, içeriklerini, bunları etkileyen ve sürükleyen olguları anlaması zorunludur. Bu önemli risklere karşı derinlikli bilgiye sahip olan işletmeler, bir bakıma silahlanarak hazırladıkları stratejileri daha etkili olarak kullanmaya hazır duruma gelirler. Bu bağlamda çalışmada, tedarik zinciri yönetiminde yer alan risk faktörleri, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP tekniği kullanılarak önceliklendirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 1036-1051
  • IO Kayıt No : 83762
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi