Merhaba Misafir

Mimarlıkta maddesi olmayan tektonik ifadeler üzerine bir sorgulama

PDF

Amaç: Bu çalışma, var olan mimari davranıştan uzaklaşarak mimarlığın mekanı üretmede etkili ve yaratıcı sonuçlar elde etmesini sağlayan tezat olarak nitelendirilebilecek duyumlar üzerine bir tartışma yapar. Bu tezat duyumlar, ışık kadar karanlığı, biçim kadar boşluğu, imgeler kadar eylemleri, malzeme kadar maddesel özü barındıran algılardır. Bu algılar kapsamında oluşan mekanların maddesi olmayan ifadelerinin açıklanması amaçlanır. Yöntem: Bu çalışma, bütün yaratıları gerçekliğin iki haline göre ele alır; üst nitelikli (superior) olan ve alt nitelikli (inferior) olan. Dolayısıyla öncelikle yaratıların varoluş koşullarını açıklayabilmek için üst nitelikli olan sorgulanmıştır. Sonrasında üst nitelikli olanın kavranışı bağlamında yaratıların fiziksel ve maddi durumları incelenmiştir. Bu kapsamda mimarlığın var ettikleri de benzer türden bir kavrayış biçimi ile ele alınmıştır. Mimari mekan üst nitelikli olanın bir yansıması olarak değerlendirilmiş ve sorgulanmıştır. Bulgular: Mekan, üst nitelikleri arayan düşünsel temeller üzerinde anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu düşünsel temeller üzerine kurulan mekanlarda ise madde yok sayılmış veya önemsenmiyor değildir. Aksine, madde, üzerinde derinlemesine düşünülen bir konudur. Bu sebeple de madde, fiziki gerçekliğini aşarak ve algısal durumlar yaratarak varlık bulur. Dolayısıyla maddesi olmayan bir var oluş biçimi, doğrudan gördüklerimizin ötesinde düşünsel derinlikleri ve algı çeşitlilikleri içerir. Sonuç: Bütün bu içeriğin ifadesi, mimarlıkta, maddesi olmayan tektonikleridir. Maddesi olmayan tektonikler mekanın madde ve yöntemlerle alışılmış duyuların ötesinde varlık veya ifade bulmasıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17365/TMD.2018.3.5
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-8142
  • Sayı : 15
  • eISSN : 2148-4880
  • Sayfa Aralığı : 160-177
  • IO Kayıt No : 83761
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.