Merhaba Misafir

Erken tasarım evresinde konsept oluşturmak için biyomimetik bir yaklaşım: Tasarım etkinlik modeli

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı tasarım alanında yaratıcı çözümler geliştirmek amacıyla kullanılan biyomimikriyi, ürün tasarımında erken tasarım aşamasında yenilikçi tasarım konseptlerine temel oluşturan kavramları üretmek için bir yaklaşım olarak ele almaktır. Yöntem: Çalışma dört aşamalıdır. İlk aşamada konsept geliştirmenin ve biyomimetik tasarım yaklaşımının temelleri araştırılmıştır. İkinci aşamada araştırma yolu ile elde edilen bilgiler doğrultusunda, biyomimetik tasarım kavramı erken tasarım aşamasına entegrasyonu açısından ele alınarak biyomimikri entegre (bio-entegre) konsept oluşturmanın etkinlik katmanları belirlenmiştir. Üçüncü aşamada araştırmacıların ve lisansüstü mimarlık öğrencilerinin yer aldığı bir dizi uygulama gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise bu çalışma sonuçlarından hareketle bio-entegre konsept oluşturmanın bir yaklaşım olarak tasarım etkinlik modeli oluşturulmuştur. Bulgular: Uygulamalı çalışmalar ile bio-entegre konsept oluşturmanın kavram üretiminde geçerli olduğu görülmüştür. Problem odaklı olmayan süreçlerde tasarıma çıkış noktası oluşturmak için etkin olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda tasarımcıların konsept geliştirmede, kavram üretmek amacı ile kullandığı altı şapka, beyin fırtınası, yanal düşünme gibi yaratıcı düşünme tekniklerine alternatif bir metot olarak kullanılabilir. Özelikle tasarım eğitiminde kullanımı açısından potansiyelinin yüksek olduğu öngörülmektedir. Sonuç: Bu çalışma ile bio-entegre konsept geliştirmenin, tasarım sürecinde birden fazla kavramdan konsept üretilebilmesi, biyolojik tek bir ilham kaynağından pek çok kavram üretme potansiyeli ve doğadaki çeşitlilik göz önüne alındığında, profesyonel tasarım süreçlerinde vizyoner konsept çalışmalarında, tasarım eğitiminde ise kavramsal çalışmalarda etkin kullanılabilecek dilsel ve üretken bir yaratıcı düşünme yaklaşımı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17365/TMD.2018.3.4
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-8142
  • Sayı : 15
  • eISSN : 2148-4880
  • Sayfa Aralığı : 135-159
  • IO Kayıt No : 83759
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.