Merhaba Misafir

Yaratıcılık ve tasarım araçları: Ürün fikirleri yaratımında bilgisayar destekli tasarım ve el eskizi araçlarının karşılaştırılması

PDF

Amaç: Çalışmanın amacı ürün tasarımı sürecinin fikir geliştirme aşamasında 3 boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) modelleme araçlarının kullanımının tasarımcının yaratıcılığına etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Bireylerin yaratıcılığını ölçmek için kullanılan Torrance Yaratıcı Düşünce Testi’nin yaklaşımından esinlenerek tasarlanan iki aşamalı ampirik çalışma 20 tasarımcının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan, ilk aşamada el eskizi, ikinci aşamada 3 boyutlu modelleme kullanarak verilen iki ürün tanımı için ürün fikirleri geliştirmeleri istenmiştir. Geliştirilen ürün fikirleri, Guilford’un üç yaratıcılık ölçütü (esneklik, özgünlük ve detaylandırma) göz önünde bulundurularak 20 tasarım uzmanı tarafından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler arasındaki farkın önemine ilişkin bulguları analiz etmek için Wilcoxon işaretli sıralama testi yapılmıştır. Ayrıca, ampirik çalışmanın sonuçlarını yorumlarken destek sağlaması için bir anket uygulanmıştır. Bulgular: Sonuçlar, el çizimi ile oluşturulan fikirlerin BDT modellemesi ile elde edilen fikirlere göre daha esnek ve orijinal olarak değerlendirildiğini, ancak Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi’nin sonuçları, uzmanların değerlendirmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, fikir üretme aşamasındaki BDT araçlarının kullanımının her tasarımcıyı esneklik ve özgünlük açısından farklı şekilde etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. Ancak ayrıntılandırma ölçütü açısından BDT araçlarının olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma, bilgisayar destekli modellemenin yaratıcılığı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiştir. El eskizinin esneklik ve özgünlük boyutları üzerinde olumlu etkisi saptanırken, bilgisayar destekli modellemenin katılımcıların çoğunun ayrıntılandırma becerilerini artırdığı gözlemlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17365/TMD.2018.3.8
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-8142
  • Sayı : 15
  • eISSN : 2148-4880
  • Sayfa Aralığı : 107-134
  • IO Kayıt No : 83758
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.