Merhaba Misafir

Ahlat Müzesi’nde bulunan Urartu Dönemi’ne ait üç bronz kemer

PDF

Urartular Doğu Anadolu’nun sarp ve dağlık coğrafyasında M.Ö. 9.-6. yy.’larda kendine özgü bir kültür kurarak yaşamlarını idame ettirmiş ve başta imar faaliyetleri olmak üzere hemen hemen her alanda özgün maddi eserler ortaya koymuşlardır. Günümüze kadar ulaşan bu eserlerin önemli bir bölümünü ise hiç şüphesiz Urartulara ‘maden ustası’ ününü kazandıran madeni eserler oluşturur. Urartuların bu ünü kazanmasında hüküm sürdükleri topraklarda zengin bakır, gümüş ve demir gibi maden kaynaklarının bulunması etkili olmuştur. Ayrıca komşuları ile olan etkileşimleri ve özellikle saray denetimine tabi olan atölyelerin bulunması; günlük kullanım eşyalarından, takı, süs ve savaş araç gereçlerine kadar her alanda eşsiz sanat ürünlerinin üretilmesinde etkili olmuştur. Urartu sanatında özel bir yere sahip olan ve gerek işçilik gerekse sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan kemerler, günümüzde çeşitli müzeler ile özel koleksiyonlarda en önemli grubu oluşturur. Bu nedenle makalemizin konusu, Ahlat Müzesi’nde bulunan Urartu Dönemi’ne ait bronz kemerler ile sınırlandırılmıştır. Ancak kemerler Ahlat Müzesi’ne satın alma yoluyla ulaştırıldığından buluntuların tam olarak yerlerinden ya da arkeolojik tabakalarından bahsedebilmek mümkün değildir. Çalışmanın asıl amacı; söz konusu kemerlerin yapıldığı malzemeler ile teknikleri hakkında bilgi verip bezeme ve üslup anlayışlarını diğer müzelerdeki örnekleriyle karşılaştırmalarını yaparak bir sonuca ulaşmaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 988-999
  • IO Kayıt No : 83756
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi