Merhaba Misafir

Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” redifli gazelinin şerhi ve yapısalcılık açısından incelenmesi

PDF

20. yüzyılın başlarından itibaren edebiyatta kendini gösteren ve aslında bir dilbilimi ekolü olan yapısalcılık esere dönük bir eleştiri yöntemidir. Bu yöntemle eserin ses, kelime ve anlam ahengi ortaya konulmaya çalışılır. Divan edebiyatı metinlerinin geleneksel şerh yöntemiyle beraber yapısalcılık açısından da incelenmesi metinlerin daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada Ahmed Paşa’nın “yazmışam” redifli gazeli klasik şerh usulleriyle şerh edildikten sonra, yapısalcı yaklaşımla tahlil edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 957-976
  • IO Kayıt No : 83753
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi