Merhaba Misafir

İmam Hatip Meslek ve DİKAP Dersi öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili görüşleri

PDF

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), farklı düzeye ve öğrenme stillerine sahip öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla e- içeriklerin sunulduğu sosyal öğrenme ağıdır. Bu ağda diğer derslere ait olduğu gibi imam hatip okulları ile normal okullarda yer alan din eğitimine ilişkin zorunlu ve seçmeli derslere ait uygulamalar yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, İmam Hatip Meslek dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerinin EBA’ya ilişkin düşüncelerini belirleyerek EBA’nın geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla olası farklılıklara dikkat edilerek 18 kişilik çalışma grubu oluşturulmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış soruların yer aldığı görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Çalışma grubunun, EBA’yı bildikleri, verimli ve kullanışlı gördükleri ancak fiziksel, alt yapı, internet yokluğu ve içerik hazırlama konusunda bilgi yetersizliği gibi nedenlerden az kullandıkları tespit edilmiştir. Engellilere yönelik uygulamalara, Arapça materyallere, güncel uygulamalara yer verilmesi ve ders içeriklerinin hazırlamasına yönelik hizmet içi eğitim verilmesi önerilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 925-943
  • IO Kayıt No : 83751
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi