Merhaba Misafir

Yatırım teşvikleri nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme

PDF

Yatırım teşvikleri, ekonomide kamunun rolünün artmasıyla beraber ekonomik büyüme ve kalkınma açısından pek çok ülkede yaygın olarak kullanılan bir iktisat politikası aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Uygulanan yatırım teşvik politikaları ülkelerin gelişmişlik seviyelerine ve politika önceliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Yatırım teşviklerinin başlıca amaçları; bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, ileri teknoloji yatırımlarını desteklemek, ölçek ekonomisi temelinde yatırım planlaması yapmak şeklinde ifade edilebilir. Yatırım teşvikleri, kamu idaresince hazırlanan politikalar çerçevesinde bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla kullanılmakta olup kavramsal boyutuyla ele alındığında çeşitlilikler içerdiği görülmektedir. Ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte yatırım ve teşvik kavramları dönüşümler geçirmiştir. Nihai anlamıyla günümüzde yatırım teşvikleri, kalkınma politikaları açısından büyük bir önem arz etmekte ve geniş kapsamlı bir kavram olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yatırım ve teşvik kavramları ve bu kavramların kapsamları hakkında yazın taraması yapılarak kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Çalışma ile yatırım teşvikleri hakkında kavramsal boyutta ve kapsam üzerine değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 863-875
  • IO Kayıt No : 83746
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi