Merhaba Misafir

Ticaret savaşları ve korumacı politikalar: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkileri bakımından bir inceleme

PDF

Ekonominin küreselleşme ile birlikte gittikçe önem kazanmaya başlayan uluslararası ticaret, ülkeleri gerek ham madde bakımından, gerekse de işlenmiş mal ve hizmetler bakımından birbirlerine bağımlı hale getirmiştir. Bu bağlamda ülkeler arasında gittikçe artan dış ticaret, kimi zaman ülkelere olumlu katkı sağlayıp, o ülke vatandaşlarının refah seviyelerini yükseltirken, kimi zaman da bazı ülkeleri ithalat bağımlısı haline dönüştürüp, o ülkeleri üretim toplumundan, tüketim toplumuna dönüştürmektedir. Dolayısıyla günümüzde hiçbir ülke, birçok ülke için kaçınılmaz olan, dış ticaret açığı vermek istemeyecektir. Fakat ülke dış ticaret açığı vermekten kaçamıyorsa da bu açığı minimize etmeye çalışacaktır. İşte bu noktada ülkeler korumacı politikalar diye adlandırdığımız dış ticaret engelleri ile kurlara müdahale etme gibi kartlarını devreye sokarak ticaret savaşlarına neden olmaktadırlar. Ticaret savaşlarının en şiddetlisi 1929 krizi dönemlerinde yaşanırken, savaş sonrası dönemlerde küçük çaplı olsa da günümüze kadar ulaşmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada son zamanlarda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çıkan korumacı politikalar ile ticaret savaşları ele alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 851-862
  • IO Kayıt No : 83745
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi