Merhaba Misafir

Latin Amerika vergi sistemi deneyimi olarak Bolivya vergi sistemi

PDF

Devletin vazgeçemediği gelir unsurlarının başında gelen vergi, aynı zamanda devlet ile vatandaşı arasında önemli bir ilişki yapısının temelini oluşturmaktadır. Bu ilişki tarihsel süreç içerisinde çeşitli sürtüşmelere ve savaşlara bile sebebiyet verebilmiştir. Devletin kimden nasıl, ne kadar ve hangi nedenlerle vergiyi alacağını açıklayan vergi teorileri çerçevesinde devletler vergi sistemleri düzenlenmektedir. Dünya genelinde devletlerin yönetim ve kültür yapılarına göre vergi sistemleri farklılık gösterebilmektedir. Çalışmamızda otuza yakın ulusu içerisinde barındıran Bolivya’nın vergi sistemi incelenerek vergi yapısının hangi temeller üzerine oturtulduğu açıklanmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 832-850
  • IO Kayıt No : 83744
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi