Merhaba Misafir

Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmen kimliği ve mesleki kaygı durumlarının incelenmesi

PDF

Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarından bir tanesi farklı paydaşlardan gelen tüm eleştirilere rağmen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programıdır. Ülkemizde bu sertifika programı farklı üniversitelerde açılan eğitim hizmetleri ile birlikte tüm hızıyla devam etmektedir. Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan öğretmen adaylarının öğretmen kimliği ve mesleki kaygı durumlarını incelemektir. Farklı bölümlerden 360 lisans öğrencisi ve mezunundan meslek öncesi öğretmen kimliği ve öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği kullanılarak araştırma verileri toplanmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlik kimliğini oluşturan alt bileşenler ile mesleki kaygı çeşitleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Ayrıca cinsiyet ve yaşın da öğretmenlik kimliği ve mesleki kaygı üzerindeki etkisi sunulmaktadır. Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasının konuşulduğu bu günlerde, araştırma verilerinin dikkate alınmasının öğretmen eğitiminde önem arz edeceği düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 196
  • Sayfa Aralığı : 1051-1071
  • IO Kayıt No : 83741
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği