Merhaba Misafir

Bir siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya: “TBMM üyelerinin Twitter kullanım pratikleri üzerine inceleme”

PDF

Siyasal aktörlerin seçmenleriyle iletişim kurması demokratik siyasal sistem açısından hayati bir öneme sahiptir. Siyaset kurumunun önemli aktörlerinden biri olan milletvekilleri seçmenleriyle iletişim kurmak amacıyla çeşitli araçları kullanmaktadırlar. Milletvekillerine, seçmenleriyle doğrudan iletişim kurma imkânı sağlayan sosyal medya, bu araçlardan biridir. Sosyal medya, seçmenleriyle iletişim kurma, onları yaptıkları hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan siyasal aktörlerin önemli bir iletişim aracı olmasının yanında seçmenlerin kendilerine vermek istediği mesajları alabilecekleri bir platform özelliğine de sahiptir. Milletvekilleri tarafından kullanılan sosyal ağların başında da twitter gelmektedir. 26. dönem TBMM Üyelerinin sosyal medya kullanım pratiklerinin incelediği bu çalışmada, sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden milletvekilleri tarafından yapılan paylaşımlar analiz edilmiştir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada, kişisel Twitter hesabı bulunan 514 TBMM üyesinin Twitter paylaşımları analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre milletvekilleri twitter’ı önemli bir düzeyde kullandıkları sonucuna varılmıştır. TBMM Üyelerinin twitter kullanım düzeyleri bölgelere, cinsiyete ve partilere göre farklılıklar göstermektedir. Milletvekillerinin twitter paylaşımlarının içeriğinin önemli bir bölümünü parti çalışmaları ve meclis çalışmaları olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 737-756
  • IO Kayıt No : 83738
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi