Merhaba Misafir

Japonya, Kore ve Vietnam'da Çin bürokrasi sınavları: Bölgesel politika yayılması örneği

PDF

Bir toplumda uygulanan yenilikler belli bir süre sonra başka toplumlarda da uygulamaya konulmaktadır. Politikaların bölgeler, ülkeler ve şehirlerarasında yayılmasını açıklayan farklı yayılma modelleri bulunmaktadır. Bunların içinde bölgesel yayılma modeli, politika yapıcıların mevcut problemlere dönük çözümler veya yenilikler için aynı coğrafi bölgeyi paylaştığı komşu ülkelerden etkilenmesini ifade etmektedir. Özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerinin zayıf ve ilkel olduğu dönemlerde bölgesel yakınlık ve komşuluk toplumlararası etkileşimin en temel dinamiği ve kanalıdır. Bu çalışmada Çin’de yapılan ve daha sonra çevre ülkeler, Vietnam, Kore ve Japonya’ya da yayılan bürokrasi sınavlarının bölgesel yayılma modeli örneği olduğu ileri sürülmektedir. Çin’in 605 yılında ilk kez uyguladığı bürokrasi sınavları, yedinci yüzyıldan itibaren Japonya’da, 958 yılında Kore’de, 1075 yılında ise Vietnam’da uygulanmaya başlanmıştır. Çalışmanın amacı Çin bürokrasi sınavlarının Japonya, Kore ve Vietnam’da uygulanmasının bölgesel politika yayılması örneği olduğu savı bağlamında değerlendirmektir. Böylece bu ülkelerde uygulanan ve bölgesel yayılmanın erken dönem örneklerinden birisi olan bürokrasi sınavlarının Türkiye’de bilinirliğinin artırılması, hem kamu politikası (özellikle eğitim politikası) hem de Doğu Asya çalışmalarına da katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 718-736
  • IO Kayıt No : 83736
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi