Merhaba Misafir

Anayasa yargısı bakımından Fransa ile Almanya’nın karşılaştırılması

PDF

Bu çalışmada, anayasaya yargısı bakımından Fransa ile Almanya’nın karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla sürdürülen çalışmada, öncelikle anayasa yargısı ve Fransa ile Almanya’nın anayasal düzeni hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra da Fransa ve Almanya’da anayasa yargısının yapısı ve işleyişine değinilerek, her iki ülke anayasa yargısı bakımından karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda, Fransa ile Almanya’nın anayasaya uygunluk denetiminin yapılış zamanı ve uygunluk denetimini gerçekleştiren organlara başvuru usulü, denetim organlarının yapısı ve işleyişi bakımından farklı özelliklere sahip olduğu sonucuna erişilmiştir. Ayrıca denetim organlarının anayasal düzen içindeki konumu, kararlarının kapsam ve etkisi, denetim sürecinin işleyişi gibi hususların da farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Saptanan bu farklılıkların da her iki Ülkenin siyasi rejim, tarih, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi, idari ve anayasal teamüller bakımından haiz olduğu ayrı özellikleri üzerinden okunması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 689-717
  • IO Kayıt No : 83735
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi