Merhaba Misafir

Motosiklet kullanımının kentsel trafik güvenliği üzerine etkisi: İzmir üzerine bir araştırma

PDF

Dünyada teknolojinin gelişmesiyle beraber taşıt teknolojisi de gelişmekte ve bu durum da beraberinde kara yollarını kullanan motorlu taşıtların sayısında da artış meydana getirmektedir. Gün geçtikçe artan taşıt trafiği zaman zaman kentlerde trafik akışının yavaşlamasına ve hatta tıkanmasına sebep olmaktadır. Ülkeler bu trafik sıkışıklığı sorununu zaman zaman yeni kara yolları yaparak ya da mevcut yol ağını genişleterek aşmaya çalışmaktadır. Ancak yapılan bu önlemler kısa dönemde etkili olsa da uzun dönemde etkisiz kalmaktadır. Çünkü yeni yapılan bir yol ya da genişletme çalışması araçlara olan talebi de aynı oranda hatta yeni oluşturulan kapasiteye oranla daha fazla artırmaktadır. Çözüm olarak günümüzde daha çok ulaşımın sürdürülebilir olmasına yönelik bakış açıları geliştirilmekte ve bu noktada da sıkışık trafiğe alternatif olan ve daha az yer kaplayan ve mevcut alanda da daha çok araç ve kullanıcıların barınabilmesini ve dolayısıyla da faydalanabilmesini sağlayacak araçların öne çıktığını görmekteyiz. Bu araçların başında da gerek teker sayısı gerek de kapladığı hacim açısından otomobillere kıyasla daha küçük olan motosikletler ön plana çıkmaktadır. Ancak artan motosiklet sayısıyla beraber güvenlik unsuru ki özellikle de kent içlerinde trafik güvenliği ön plana çıkmaktadır. İzmir Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olup trafikteki araç sayısı da aynı oranda fazladır. Bu noktada da İzmir’de motosiklet sayısı dikkat çekici bir boyutta olup dışarıdan tehlikelere daha çok maruz kalma riski taşıyan motosiklet kullanıcılarının trafik güvenliği açısından değerlendirilmesi ve ulaşım planlarında dikkat edilmesi gerekmektedir. İzmir kentinde motosiklet kullanımının trafik güvenliği açısından ne gibi etkileri olduğunu göstermek ve karar alıcılara yön vermek bakımından bu çalışma yapılmıştır. İzmir ilindeki “Motosiklet Kulüpler Birliği”ne üye motosikletlilere belirtilen kapsamda anket uygulaması yapılmış, sonuçları SPSS programında analiz edilmiş ve sonuçları burada paylaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 611-640
  • IO Kayıt No : 83729
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi