Merhaba Misafir

Göç ve suç arasında bir ilişki var mı?: Bütüncül bir bakış

PDF

Bu çalışma, göç ve suç ilişkisini kuramsal açıdan irdelemeyi amaçlamaktadır. Göç ve suç ilişkisi, özellikle gelişmiş batı ülkelerinde akademik alanda uzun bir zamandan beri tartışılmaktadır. Ülkemizde genel olarak suç alanındaki araştırmalar son derece yetersizdir. Bu yetersizlik aynı şekilde, göç ve suç ilişkisinin araştırılmasında da söz konusudur. Bu çalışmada ilgili alanda yapılmış araştırma literatürü gözden geçirilecek, göç ve suç arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda, makalede göç ve suç ilişkisini irdeleyen kuramsal yaklaşımlar, göç - suç ilişkisinin belirlenmesinde öne çıkan değişkenler ve göç-suç ilişkisine odaklanan farklı araştırma sonuçlarının nasıl yorumlanabileceği konuları ele alınıp genel bir çıkarsamada bulunulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 562-599
  • IO Kayıt No : 83726
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi